Specjalista ds. ochrony środowiska

Główne zadania:

 • kontrola i doradztwo w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • nadzór nad pozwoleniami środowiskowymi, wnioskowanie o zmiany i aktualizację,
 • monitorowanie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • przygotowanie oraz nadzór nad przygotowaniem sprawozdań i zbiorczych zestawień danych dotyczących rodzaju i zakresu korzystania ze środowiska
 • udział w przeprowadzanych kontrolach zewnętrznych i audytach środowiskowych,
 • współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami (np. przygotowywanie pism oraz wniosków o wydanie decyzji)
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • bieżąca analiza ryzyka i zagrożeń w obszarze ochrony środowiska i gospodarki odpadami
 • prowadzenie bieżących spraw związanych z gospodarką odpadami, w szczególności ewidencją odpadów w systemie BDO
 • nadzór i bieżąca kontrola nad prawidłowością wprowadzanych danych do systemu oraz do rejestru BDO
 • wprowadzanie raportów KOBiZE
 • koordynacja audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznych bądź nowe decyzje sektorowe
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych norm ISO 9001,14001,45001

Oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe, preferowane studia z zakresu ochrony środowiska/gospodarki odpadami lub osoba w trakcie studiów kierunkowych
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska/gospodarki odpadami – istnieje możliwość przyuczenia
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • dokładność, skrupulatność
 • mile widziane posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego ISO
 • mile widziane świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Oferujemy:

 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów
 • Pracę w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie powiązane z wynikami pracy
 • Pakiet atrakcyjnych benefitów funkcjonujących w firmie

Kandydatom zapewniamy całkowitą anonimowość, informujemy iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

CV wraz z nazwą stanowiska prosimy przesłać na adres firmy „SZYNAKA – MEBLE” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 20, 14-260 Lubawa lub rekrutacja@szynaka.pl tel. (089) 645 53 92

Na dokumentach aplikacyjnych proszę zawrzeć zgodę na przetwarzanie danych do celów rekrutacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szynaka-Meble sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie przy ul. Dworcowej 20 moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji."

W razie chęci uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach proszę dopisać:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych również w przyszłych rekrutacji, w tym na inne stanowiska."

 


Informacja Administratora danych o przetwarzaniu danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w przekazanej aplikacji jest Szynaka-Meble sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie przy ul. Dworcowej 20. Kontakt z administratorem danych jest możliwy listownie na powyższy adres lub pocztą elektroniczna na adres info@szynaka.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@szynaka.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO). Pani/Pan dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcą danych oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenie bieżącej rekrutacji lub przez okres 1 roku do celów przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, w razie nie podania danych osobowych nie będzie możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.