POIG - poddziałanie 6.5.2

Udział Firmy Szynaka Meble Sp. z o.o. w branżowym programie promocji. Rozwój Eksportu.

Udział Firmy Szynaka Meble Sp. z o.o. w branżowym programie promocji. Rozwój Eksportu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 6.5 Promocja Polskiej Gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie Udziału Przedsiębiorców w Programach Promocji. Termin realizacji: 01 kwietnia 2012 - 30 kwietnia 2015.