04.12.2017 r.

Rzetelni dla Biznesu 2017

Rzetelni dla Biznesu 2017

Nagroda dla Laureatów programu „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” - inicjatywa, której celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w czterech obszarach: przedsiębiorczości, samorządu, instytucji oraz w ochronie zdrowia. W ramach Programu przyznawany jest tytuł „Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki” oraz realizowane są Projekty: „Rzetelni”, „Liderzy Polskiej Gospodarki” oraz „Diamenty Polskiej Gospodarki”.